şadyýanlyk şa‧dy‧ýan‧lyk

[şa:dyýa:nlyk]

 1. Keýpi köklük, şähdaçyklyk, şat göwünlilik, şatlyk.

  • Men nähili şadyýanlyk bilen bu öýe geldim. (G. Muhtarow, Pýesalar)

 2. Şatlyk, dabara.

  • Kolhozçylar gök gowaçalaryň içinde şadyýanlyk bilen otag otaýardylar. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

  • Goý, onuň maslygynyň üstünde şagallar şadyýanlyk etsinler! («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Bu ne şadyýanlyk! Bu ne ajap iş! (B. Kerbabaýew, Aýlar)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem şadyýanlyk - şadyýanlygy.


Duş gelýän formalary
 • şadyýanlyga
 • şadyýanlygam
 • şadyýanlygy
 • şadyýanlygyny
 • şadyýanlygyň
 • şadyýanlykda
 • şadyýanlykdy
 • şadyýanlykdyr