şabyrdamak şa‧byr‧da‧mak işlik

Şabyrdyly ses çykarmak, şabyrdyly seslenmek.

  • Ol şabyrdap ýagýan ýagşy duýmaýan ýaly örän arkaýynç. (N. Pomma, Sebäbini soň bildim)

  • Birdenkä-de şabyrdap ýagyş ýagardyç. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
  • şabyrdap