şabratmak işlik

Seçelendirip goýbermek, seçelendirmek.

  • Şar gara saçlaryny maýdaja örtüp, garagotazyň bagy ýaly şabradyp, ikiýan çekgesinden goýberipdir. (N. Pomma, Sebäbini soň bildim)

  • Ýürek gyňajyň seçeklerini şabradyp goýbermek.