şaýlanmak işlik

Gerekli şaý bilen üpjün edilmek, şaý tutulmak, beslenmek.

  • Ol, Halnazaryň şaýlanýanyny görüp, özüne hossar tapany üçin hork-hork edip aglady. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Aýlar gelýär aýlanyp, Gyzlar gelýär şaýlanyp, Çyk içerden gelneje, Dädem gelýär saýlanyp. («Türkmen halk şahyrana döredijiligi»)