şübhesiz şüb·he·siz sypat

 1. Şübheli däl, müňkür däl, şeksiz, gümansyz.

  • Nebitçileriň gazanan üstünlikleri şübhesizdir. («Sowet Türkmenistany» gazeti)

 2. Göçme manyda Gürrüňsiz, hökmany.

  • Onuň şu gije ýa ertir şähere çozjagy-da şübhesizdir. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Çary aganyň real obrazy oýlanylyp tapylan beýleki obrazlarda-da görkezilendigi şübhesizdir. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • şübhesizdi
 • şübhesizdir
 • şübhesizlige
 • şübhesizligi
 • şübhesizligine
 • şübhesizlik