şöwket at

Könelişen söz Şan, şöhrat, dabara.

  • Ol garaw tapmajagyna gözi ýetse, özüniň gara nebsi we haram şöwketi üçin her hili iş etmekden gaçmaz. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

  • Han bolsa, nejis şöwketler bilen dolan kellesini zordan galdyrýar. (N. Pomma, Sebäbini soň bildim)


Duş gelýän formalary
  • şöwketi
  • şöwketler
  • şöwketli