ýylylyk at

  1. Materiýanyň hereket edişiniň aýratyn formasy -- jisimiň (molekulalaryň atomlaryň we ş. m.) bölekleriniň hereket etmegi netijesinde emele gelýän energiýa.

  2. Haýsy-da bolsa bir zadyň (howanyň, jisimiň we ş. m.) sowamadyk ýagdaýy.

    • Mekgejöwen ýylylyk söýüji we gurakçylyga çydamly ösümlikdir.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ýylylyk - ýylylygy.