ýylp-ýylp

Kä ýanyp, kä sönýän, yşyklanýan, ýylpyldap ýanyp-sönüp duran.

  • Tamlaryň kepbeleriň, öýleriň içinden yşyklar garaňkynyň içinde ýylp-ýylp edip görünýärdi. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

  • Aýtguly hem gijelerine işden öýe gaýdanda, onuň çyrasy ýylp-ýylp edip, örän uzakdan görünýärdi. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

  • Obanyň käbir ýerinde heniz ýylp-ýylp görünýärdi.


Duş gelýän formalary
  • ýylp-ýylpyna