ýylmatmak işlik

Tekiz, endigan etdirmek, ýylmanak etdirmek.

  • Piliň sapyny aýna döwügi bilen ýylmatdy.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýar goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ýylmatmak - ýylmadýar, ýylmadar, ýylmadypdyr.


Duş gelýän formalary
  • ýylmadyp
  • ýylmatdy
  • ýylmatmak