ýylanlyk

[ýyla:nlyk]

Ýylanyň köp bolýan ýeri.

  • Hälki patyşany göterip alyp gidip, ýylanlyk, içýanlyk jaýa taşlaň -- diýip, şol täze gurlan gülüstanyň bir çetinde ony taşlamakçy bolupdyrlar. (Ata Salyh, Saýlanan eserler)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ýylanlyk - ýylanlygy.