ýylançyr

[ýyla:nçyr]

Zoologiýa Suwulgandan ulurak, ýaldyrawuk hamly süýreniji.

  • Onuň şaýly börügine, gyzyl çaýylan gupbasyna ýaňy ýerden saýlanan günüň şöhlesi düşüp, suw ýüzünde, ýap ýakalarynda ýylançyr ýaly ýylpyldy oýnatdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)