ýykyk-ýemrik

seret ýykyk-ýumruk

  • Ýoluň çep gapdalynda gadymy baýlaryň palçykdan salnan galalaryň we jaýlarynyň ýykyk-ýemrik diwarlary göründi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)