ýygyndy

  1. Birnäçe eserler, işler, dokumentler ýerleşdirilen kitap.

    • Halk aýdymlarynyň ullakan ýygyndysy neşir edilýär. («Sowet Türkmenistanynyň Aýallary» žurnaly)

    • Olaryň arasynda roman-da bar, powest-de, pesalar ýygyndysy-da bar. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  2. Her ýerden toplanan, ýygnalyp jemlenen.