ýygyndy ýy‧gyn‧dy

 1. Birnäçe eserler, işler, dokumentler ýerleşdirilen kitap.

  • Halk aýdymlarynyň ullakan ýygyndysy neşir edilýär. («Sowet Türkmenstanyň aýallary» žurnaly)

  • Olaryň arasynda roman-da bar, powest-de, pesalar ýygyndysy-da bar. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 2. Her ýerden toplanan, ýygnalyp jemlenen.


Duş gelýän formalary
 • ýygynda
 • ýygyndy-da
 • ýygyndyda
 • ýygyndydaky
 • ýygyndydan
 • ýygyndylar
 • ýygyndylara
 • ýygyndylarda
 • ýygyndylardaky
 • ýygyndylardan
 • ýygyndylary
 • ýygyndylaryna
 • ýygyndylarynda
 • ýygyndylaryndan
 • ýygyndylaryny
 • ýygyndylarynyň
 • ýygyndylarynyňam
 • ýygyndylaryň
 • ýygyndylyk
 • ýygyndymyz
 • ýygyndymyza
 • ýygyndyny
 • ýygyndynyň
 • ýygyndysy
 • ýygyndysy-da
 • ýygyndysydy
 • ýygyndysydyr
 • ýygyndysyna
 • ýygyndysynda
 • ýygyndysyndaky
 • ýygyndysyndan
 • ýygyndysyny
 • ýygyndysynyň
 • ýygyndysyça