ýygylyk

Arasy ýakynlyk, golaýlyk, gürlük.

  • Oturdylan agaçlaryň arasy örän ýygylyk edýär.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ýygylyk - ýygylygy.