ýygylyk ýy‧gy‧lyk

Arasy ýakynlyk, golaýlyk, gürlük.

 • Oturdylan agaçlaryň arasy örän ýygylyk edýär.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ýygylyk - ýygylygy.


Duş gelýän formalary
 • ýygylyga
 • ýygylygy
 • ýygylygydyr
 • ýygylygyna
 • ýygylygynda
 • ýygylygyndaky
 • ýygylygyndan
 • ýygylygyny
 • ýygylygynyň
 • ýygylygyň
 • ýygylykda
 • ýygylykdaky
 • ýygylykdan
 • ýygylyklar
 • ýygylyklara
 • ýygylyklarda
 • ýygylyklardan
 • ýygylyklary
 • ýygylyklaryna
 • ýygylyklarynda
 • ýygylyklaryny
 • ýygylyklarynyň
 • ýygylyklaryň
 • ýygylykly