ýygylmak işlik

  1. Orlup ýygnalmak, ýygnalyp hasyly alynmak, orulmak, tirilmek.

    • Emma siz näme işleýärsiňiz, pagta ýygýarmysyňyz ýa ýyglan pagtany sykajaga salýarmysyňyz? (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

  2. Bir ýere toplanmak, jem bolmak, üýşmek.

    • Ol ýere toý märekesi ýaly köp adam ýygyldy.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar y çekimlisi düşürilip ýazylýar.

Meselem ýygylmak - ýyglar, ýyglypdyr.