ýygy-ýygy ýy‧gy-ýy‧gy

Çalt-çalt, tiz-tiz, yzly-yzyna.

  • Be, Annaguly ýygy-ýygydan hat iberýär-le, bu eýýäm hatly-sowatly bolaýdymyka? (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

  • Polina bu ýere ýygy-ýygydan gelýärdi. («Sowet Türkmenstanyň aýallary» žurnaly)

  • Aýna ýanlygy ýygy-ýygydan güžžüldedýär. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)