ýygyşmak işlik

Ýygmaga kömek etmek, ýygmaga kömekleşmek, bile ýygmak, tirişmek.

  • Men Durda ot ýygyşdym.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar y çekimlisi düşürilip ýazylýar.

Meselem ýygyşmak - ýygşar, ýygşypdyr.