ýygryljyramak işlik

  1. seret ýygrykmak

    • Emma ýygryljyrap, göýä utanýan ýaly ýüzüni örtýär. («Sowet Türkmenistany» gazeti)

  2. Üşemek we ş. m. zerarly birneme ýygrylmak.

    • Şujagaz sowukdan hem gorkup, geçi ýaly ýygryljyrap durdy.