ýygralyk

Utanjaňlyk, çekinjeňlik, uýaljaňlyk.

  • Onda hemişeki ýygralykdan zat galmandyr. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ýygralyk - ýygralygy.