ýygnatmak işlik

 1. Hasyl toplatmak, hasyly ýygyp aldyrmak.

  • Hasyly ýitgisiz ýygnatmak.

 2. Gizläp goýdurmak, ýygnap goýdurmak, ýygşyrtmak.

  • Ony Aýsoltanyň haýyşyna görä ýygnatdym. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

 3. Bir ýere jemletmek, bir ýere üýşürtmek, toplatmak.

  • Kolhozyň başlygy brigadirleri ýygnadyp, olar bilen ýygnak geçirmegi maslahat bildi: Mallary ýygnatmak.

 4. Ýygym toplatmak, ýygymy topladyp aldyrmak.

  • Salgyt ýygnatmak.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýar goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ýygnatmak - ýygnadýar, ýygnadar, ýygnadypdyr.