ýygnanmak işlik

Bir ýere toplanmak, bir ýere jemlenmek, üýşmek.

 • Ol hemme kolhozçylara: -- Geliň, ýygnanyň, men size bäş günüň içinde gazanan zähmet günleriňizi okap berjek -- diýip, ýygymçylary çagyrdy. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • ýygnanalyň
 • ýygnanan
 • ýygnananda
 • ýygnanandan
 • ýygnanandygy
 • ýygnanandygyny
 • ýygnananlar
 • ýygnananlara
 • ýygnananlardan
 • ýygnananlary
 • ýygnananlaryň
 • ýygnanansoň
 • ýygnananyndan
 • ýygnanar
 • ýygnanardy
 • ýygnanardylar
 • ýygnanarlar
 • ýygnanaryna
 • ýygnandy
 • ýygnandygy
 • ýygnandygyny
 • ýygnandyk
 • ýygnandylar
 • ýygnanjak
 • ýygnanlary
 • ýygnanlarynda
 • ýygnanlaryny
 • ýygnanlaryň
 • ýygnanlygy
 • ýygnanma
 • ýygnanmaga
 • ýygnanmagy
 • ýygnanmagyna
 • ýygnanmagynda
 • ýygnanmagyny
 • ýygnanmagynyň
 • ýygnanmak
 • ýygnanmakdan
 • ýygnanmaklygy
 • ýygnanmaklygyna
 • ýygnanmaklyk
 • ýygnanmalary
 • ýygnanmaly
 • ýygnanmalydyr
 • ýygnanmasy
 • ýygnanmasyny
 • ýygnanmasynyň
 • ýygnanmaz
 • ýygnanmazdy
 • ýygnanmyş
 • ýygnansa
 • ýygnansa-da
 • ýygnansalar
 • ýygnansyn
 • ýygnanyp
 • ýygnanypdy
 • ýygnanypdylar
 • ýygnanypdyr
 • ýygnanypdyrlar
 • ýygnanyň
 • ýygnanýan
 • ýygnanýandygy
 • ýygnanýandygyny
 • ýygnanýandyr
 • ýygnanýanlygy
 • ýygnanýança
 • ýygnanýar
 • ýygnanýardy
 • ýygnanýardylar
 • ýygnanýarlar