ýuwmarlatmak işlik

Birine günani aklatdyrmak, günäsiz etjek bolup çalyşdyrmak, günäniň üstüni ýapdyrmak, aýbyň üstüni basyrtmak.

  • Ol günäsini ýuwmarlatjak bolup köp çalyşypdy.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýar goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ýuwmarlatmak - ýuwmarladýar, ýuwmarladar, ýuwmarladypdyr.