ýuwmak işlik

  1. Hapany, kiri suw bilen arassalamak, suw bilen tämizlemek, aýyrmak.

  2. Göçme manyda Aýyrmak, aklamak, günäden çykmak günäsiz etmek, günäsiz bolmak.

  3. Gepleşik dili Biriniň durmuşynda oňatlyk tarapa bolan üýtgeşmäni bellemek, ýoldaşlyk ýygnanşygyny, oturyşlygyny gurnamak.

Ýazuw düzgüni

Ýöňkeme bilen üýtgände ikinji bogunda u eşidilen ýerinde ýazylýar.

Meselem ýuwmak - ýuwdum, ýuwduň, ýuwupdyr.