ýunker

  1. Patyşa Russiýasynda: harby uçilişäniň okuwçysy, harby uçilişede terbiýelenen.

    • Meniň özüm hem ýaňy-ýakynda ýunkerdim. (L. N. Tolstoý, Saýlanan eserler)

    • Ýunkerler Moskwadada baş göteripdirler. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  2. Germaniýada uly pomeşikleriň ady.