ýumurtgalamak işlik

Ýumurtga guzlamak.

  • Bu guş çölde beýik bir agajy başynda höwürtge ýasap ýumurtgalapdyr. («Türkmen Halk Ertekiler Ýygyndysy»)

  • Bu gumry öz höwürtgesinde ýumurtgalan. («Türkmen Ertekileri»)