ýumulmak işlik

Ýumuk görnüşde bolmak, ýapylmak, gysylmak.

 • Agzy açylyp, ruhy öçüp, kem-kem ýumuldy gözi. (A. Kekilow, Saýlanan eserler)

 • Gözleri alajagözeniňki ýaly ýaldyraýardy, tiz-tizden açylyp ýumulýardy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar u çekimlisi düşürilip ýazylýar. Ýöňkeme bilen üýtgände ikinji bogunda u eşidilen ýerinde ýazylýar.

Meselem ýumulmak - ýumlar, ýumlupdyr.


Duş gelýän formalary
 • ýumlan
 • ýumlanda
 • ýumlandan
 • ýumlup
 • ýumlupdy
 • ýumuldy
 • ýumulmady
 • ýumulmagy
 • ýumulmaly
 • ýumulmaýaram
 • ýumulsa
 • ýumulsa-da
 • ýumulýança
 • ýumulýar
 • ýumulýardy
 • ýumulýardylar