ýumuşdyrmak işlik

Açyk bir zadyýapyşdyrmak, epleşdirmek, bir uçdan ýumup başlamak.

  • Bu gürrüňlerden soň köşeşen Pökgen barmaklaryny ýumuşdyrdy, açyşdyrdy, hasaplady-da razylyk berdi. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)