ýumşatmak ýum‧şat‧mak işlik

 1. Ýeňillik bilen gysylýan, basylýan etmek, çeýe, maýyşgak, süýngüç etmek.

  • Gowaçanyň seleňräk ýerleriniň düýbüni ýumşadyp ýören bir göwre onuň bilen boýdaş boldy. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

  • Çarh öz ýoluny ýumşatdy. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

 2. Ýakymly, mylaýym etmek.

 3. Ýuwaş etmek, köşeşdirmek, peseltmek, ýeňilleşdirmek.

  • Aýlary ýumşatdy enäň nalyşy. (B. Kerbabaýew, Aýlar)

  • Ol, bir tarapdan, özünden gorkýar, bir tarapdan-da işiň üstüni örtmek, ýumşatmak isleýär. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

  • Süleýmanow gürrüňi ýumuşatmak niýeti bilen hoşaman söz agtarsa-da, ýa-ha tapmady, ýa-da sekretardan öňe düşmegi özüne uslyp bilmedi. (B. Kerbabaýew, Nebitdag)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýar goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ýumşatmak - ýumşadýar, ýumşadar, ýumşadypdyr.


Duş gelýän formalary
 • ýumşadan
 • ýumşadaryn
 • ýumşadyp
 • ýumşadypdyr
 • ýumşadypdyrlar
 • ýumşadýan
 • ýumşadýar
 • ýumşadýardylar
 • ýumşadýarlar
 • ýumşatdy
 • ýumşatdygy
 • ýumşatdyk
 • ýumşatjagyna
 • ýumşatjak
 • ýumşatma
 • ýumşatmaga
 • ýumşatmagy
 • ýumşatmagyň
 • ýumşatmak
 • ýumşatmakda
 • ýumşatmakdan
 • ýumşatmaklyga
 • ýumşatmaly
 • ýumşatmalydyr
 • ýumşatmana
 • ýumşatmasyn
 • ýumşatmazdan
 • ýumşatsa-da