ýumşatmak işlik

 1. Ýeňillik bilen gysylýan, basylýan etmek, çeýe, maýyşgak, süýngüç etmek.

  • Gowaçanyň seleňräk ýerleriniň düýbüni ýumşadyp ýören bir göwre onuň bilen boýdaş boldy. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

  • Çarh öz ýoluny ýumşatdy. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

 2. Ýakymly, mylaýym etmek.

 3. Ýuwaş etmek, köşeşdirmek, peseltmek, ýeňilleşdirmek.

  • Aýlary ýumşatdy enäň nalyşy. (B. Kerbabaýew, Aýlar)

  • Ol, bir tarapdan, özünden gorkýar, bir tarapdan-da işiň üstüni örtmek, ýumşatmak isleýär. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

  • Süleýmanow gürrüňi ýumuşatmak niýeti bilen hoşaman söz agtarsa-da, ýa-ha tapmady, ýa-da sekretardan öňe düşmegi özüne uslyp bilmedi. (B. Kerbabaýew, Nebitdag)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýar goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ýumşatmak - ýumşadýar, ýumşadar, ýumşadypdyr.