ýumşamak işlik

 1. Ýeňillik bilen gysylýan, basylýan bolmak, çeýe, maýyşgak, süýngüç bolmak.

  • Birnäçe wagtdan soň ýumşady.

 2. Ýakymly, mylaýym, ýuwaş bolmak.

 3. Köşeşmek, diňmek.

  • Gülsüm biraz ýumşasa-da, Kürt Ahmede gyýyk göz bilen bakdy. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

  • Annatuwagyň çenden kekre ýaly somalyp galyp, süýji tagama zäher gatýan gyňyr gylygy ýumşarmyka?! (B. Kerbabaýew, Nebitdag)

  • Osipow şol sekundyň özünde ýumşady-da, ýasama ýylgyrdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Gijeki aýaz daňdanyň alagaraňkysynda biraz ýumşady. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
 • ýumşady
 • ýumşady-da
 • ýumşajyk
 • ýumşam
 • ýumşama
 • ýumşamadyk
 • ýumşamagyny
 • ýumşamak
 • ýumşamasy
 • ýumşamasyna
 • ýumşamasynyň
 • ýumşamaýardy
 • ýumşan
 • ýumşandan
 • ýumşandygy
 • ýumşandygyny
 • ýumşanyňy
 • ýumşap
 • ýumşapdyr
 • ýumşar
 • ýumşardy
 • ýumşarmyka
 • ýumşasa-da
 • ýumşaýan
 • ýumşaýandyr
 • ýumşaýança
 • ýumşaýar
 • ýumşaýarlar