ýumşamak işlik

 1. Ýeňillik bilen gysylýan, basylýan bolmak, çeýe, maýyşgak, süýngüç bolmak.

  • Birnäçe wagtdan soň ýumşady.

 2. Ýakymly, mylaýym, ýuwaş bolmak.

 3. Köşeşmek, diňmek.

  • Gülsüm biraz ýumşasa-da, Kürt Ahmede gyýyk göz bilen bakdy. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

  • Annatuwagyň çenden kekre ýaly somalyp galyp, süýji tagama zäher gatýan gyňyr gylygy ýumşarmyka? ! (B. Kerbabaýew, Nebitdag)

  • Osipow şol sekundyň özünde ýumşady-da, ýasama ýylgyrdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Gijeki aýaz daňdanyň alagaraňkysynda biraz ýumşady. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)