ýukalmak işlik

[ýu:kalmak]

Ýuka bolmak, ýukalyk görnüşine öwrülmek.

  • Ýukalan bulutlaryň arasyndan ýyldyzlar göründi. (G. Gurbansähedow, Gar)

  • Ýapragyň bir çeti papiros kagyzy ýaly ýukalypdyr. («Pioner» žurnaly)

eli ýukalyk

seret el 1

  • Soňra elleri ýukaldy, ondan soň Tährandan baryp çykdylar. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

ýüregi ýukalmak

Rehimli, rehimdar bolmak, mylaýym bolmak, sada bolmak.