ýugrulmak işlik

  1. Basylyp, gysylyp, garjaşdyrylyp, eýlenip ýumşak massa öwrülmek, ýumşak edilmek.

    • Hamyr ýugrulyp gutardy.

  2. Göçme manyda Belli bir häsiýete eýe bolmak, gönükdirmek.

    • Keminäniň döredijiliginin esasy aýratynlygy onuň eserleriniň hüjüm edijilik häsiýeti bilen ýugrulandygydyr. («Edebiýat»)

    • Nähili hem bolsa, Zelili bilen Seýdiniň watançylyk duýgularyna ýugrulan, esasynda halkyň isleg-arzuwy ýatan dostlugy biziň üçin gymmatlydyr we ony öwrenmek ýaly ähmiýete eýedir. («Sowet edebiýaty» žurnaly)