ýozulmak işlik

Esremekligi galmak, esremeklik döwri tamamlanmak (erkek hakda).

  • Erkek ýozulypdyr.


Duş gelýän formalary
  • ýozulypdyr