ýowuzluk

  1. Ýamanlyk, erbetlik.

    • Adamlara ýowuzlyk däl-de, ýagşylyk getirýän başga güýçler-de bolupdyr. (Gadymy dünýä taryhy)

  2. Gazaplylyk, rehimsizlik.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ýowuzluk - ýowuzlugy.