ýowuz sypat

 1. Ýaman, erbet.

  • Eý, aldanan, ýowuz güne düşen adamlar! (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Wepa azajyk salym uruşda bolan wagtynyň içinde ýowuz günlerde edermen ýoldaşyň dogandan hem artyk ekenligini eýýäm aňlapdy. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

 2. Gazaply, rehimsiz.

  • Agşamara bolan pille, tokaýlarda ýowuz halda duşman dişin gyjaýardy. (N. Pomma, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • ýowuzdan
 • ýowuzdy
 • ýowuzdygyny
 • ýowuzlary
 • ýowuzlyga
 • ýowuzlygam
 • ýowuzlygy
 • ýowuzlygyny
 • ýowuzlyk
 • ýowuzlykda
 • ýowuzlykdan
 • ýowuzrak
 • ýowuzy