ýow

 1. Könelişen söz Duşman, ýagy.

  • Ýurduň daşyn hem için, Ýowdan goramak üçin, Saklapdyr köp goşuny. (A. S. Puşkin, Ertekiler)

  • Arkalaşan ýow gaýtar. (nakyl)

  • Ýow gaýtsa, agsak ozar. (nakyl)

 2. Uruş, söweş, jeň.

  • Gitleriň ýakan ýow ody ýanmadyk dek öçdi. (Nury Annagylyç, Saýlanan eserler)

  • Ýow güni atyň gazykda daňylgy galmagyny örän erbetligiň nyşanasy hökmünde görýärdiler. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

Ýazuw düzgüni

Menlik ýöňkemaniň -um, -umyz, senlik ýöňkemäniň -uň, -uňyz goşulmalary goşulýar.

Meselem ýow - ýowum, ýowuň.


Duş gelýän formalary
 • ýowdan
 • ýowly
 • ýowmy
 • ýowuň
 • ýowy