ýorunja

Botanika Mal iýmiti üçin ekilýän näzik baldakly, kiçijik ýaprakly, mawy gülli ösümlik, ot.

 • Ýorunja ekmäge hem güýzlük bugdaý ekmäge taýýarlanmaly. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

 • Gül açypdyr gowaçalar, Ýorunja geçipdir dyzdan. (Çary Aşyr, Poemalar)

 • Ýorunja biziň arryk düşen ýerlerimizi mes edýär. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

 • Eken 30 gektar ýorunjasy häzir bir kemsiz ýetişip, mawy gül bolup otyr. («Tokmak» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • ýorunja-da
 • ýorunjada
 • ýorunjadan
 • ýorunjadyr
 • ýorunjalara
 • ýorunjalary
 • ýorunjalarym
 • ýorunjalarymyzy
 • ýorunjaly
 • ýorunjalyga
 • ýorunjalyk
 • ýorunjalykdan
 • ýorunjamyzdan
 • ýorunjany
 • ýorunjanyň
 • ýorunjasy
 • ýorunjasyna
 • ýorunjasyny
 • ýorunjasynyň
 • ýorunjaň