ýoldurmak işlik

 1. Bir zady çekip, sogrup aldyrmak.

  • Gözel jigisine bägül ýoldurdy.

 2. Çekip, dartyp üzdürmek.

  • Bu ýüp oňa ýoldurmaz.

 3. Çekip sogurtmak, ütdürmek.

  • Deriniň ýüňüni ýoldurmak.

 4. Göçme manyda Aldyrmak, gidermek, ogurlatmak.

  • Birine zadyňy ýoldurmak.