ýolbars

Zoologiýa Pişikler maşgalasyndan bolan örän güýçli, ýyrtyjy uly haýwan, şir, peleň.

  • Bir wagt adamlar ýolbarsy tutup, agaja daňyp goýupdyrlar. («Türkmen halk ertekiler ýygyndysy»)

  • Iki syçan birikse, ýolbarsyň guýrugyny kerter. (nakyl)