ýolagçy

[ýo:lagçy]

Bir ýere ugran, ýola düşen, gidip barýan adam.

  • Noburlaryň, ýaplaryň aralary-da ýolagçylar bilen doludy. Olaryň garşysyndan özleri bilen sandaş ýolagçy çykdy. Diňe uzakdan barýan ýolagçynyň aýdym sesi eşidilýärdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)