ýoknasyzlyk ýok‧na‧syz‧lyk at

  1. Hiç hili gep-söz täsir etmezlik, käýelenini bilmezlik, nesihat almazlyk, asla gulak asmazlyk.

    • Ýoknasyzlyk etmek.

  2. Suwumsyzlyk, batnyksyzlyk.

    • Onuň bu ýoknasyzlygy hemmeleriň lapyny keç etdi. (B. Pürliýew, Ilkinji gün)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ýoknasyzlyk - ýoknasyzlygy.


Duş gelýän formalary
  • ýoknasyzlygy
  • ýoknasyzlygyny