ýoknasyz ýok‧na‧syz sypat

 1. Hiç hili gep-söz täsir etmeýän, käýelenini bilmeýän, nesihat almaýan, buýrup bolmaýan.

  • Heý, ýoknasyzlar, heý şeýderlermi? Hany, ýör öýe. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

  • Ýagdy hem bir ýoknasyz adam eken. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

 2. Suwumsyz, batnyksyz.

  • Ol özüniň ýoknasyz häsiýetleri bilen mekdebiň diwary gazetine hem düşdi. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)


Duş gelýän formalary
 • ýoknasyzlar
 • ýoknasyzlygy
 • ýoknasyzlygyny
 • ýoknasyzlyk
 • ýoknasyzy
 • ýoknasyzyny