ýoýmak işlik

 1. Zaýalamak, haraplamak, bozmak, üýtgetmek, erbetleşdirmek.

  • Dünýäden göwni geçginlik, näumytlyk alamaty onuň keşbini ýoýýardy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 2. Nädogry beýan etmek, galplaşdyrmak.

  • Taryhy ýoýmak bolmaz.

Ýazuw düzgüni

Ýöňkeme bilen üýtgände ikinji bogunda u eşidilen ýerinde ýazylýar.

Meselem ýoýmak - ýoýdum, ýoýduň, ýoýupdyr.


Duş gelýän formalary
 • ýoýan
 • ýoýar
 • ýoýduň
 • ýoýjak
 • ýoýma
 • ýoýmaga
 • ýoýmak
 • ýoýmakda
 • ýoýmakdan
 • ýoýmaklyga
 • ýoýmaklyk
 • ýoýmalary
 • ýoýmaly
 • ýoýman
 • ýoýmasa
 • ýoýmazdan
 • ýoýmazlyk
 • ýoýmaýar
 • ýoýsa
 • ýoýup
 • ýoýupdyrlar
 • ýoýýan
 • ýoýýandygy
 • ýoýýandygyny
 • ýoýýar
 • ýoýýardy