ýitik

Ýitirilen, azaşan.

  • Emma meret garyndaşlaryny hem ýygnaman, hiç kime sala salman: -- Ýitigiňizi başga ýerden gözlän! -- diýip, yzlaryna gaýtarypdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ýitik - ýitigi.