ýitigsilenmek işlik

Barha ýitip barmak, barha ujypsyzlanmak, gitdigiçe azalmak, gitdigiçe öçügsi bolup görünmek.

  • Asmanyň ýüzi agarýardy, kölegeler ýitigsilenýärdi, ýapraklar güne garaşyp titreşýärdi. (M. Gorkiý, Ene)