ýitigözlülik

Hüşgärlik, eserdeňlik, duýgurlyk.

  • Ýurdymuzyň zähmetkeşleri biziň beýik watanymyzyň döwlet bähbitlerini ýitigözlülik bilen garaýan güýçlerimize gyzgyn söýgi bildirýärler. («Sowet Türkmenistany» gazeti)

  • Gogol natural pomeşçik hojalygynyň krizisiniň we zyýanlylygynyň sebäplerini ýitigözlülik bilen gördi. (N. W. Gogol, Eserler)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ýitigözlülik - ýitigözlüligi.