ýitelmek işlik

  1. Çalnyp ýiti bolmak, kesgir bolmak, ötgür bolmak.

    • Päki gaty ýitelipdir.

  2. Göçme manyda Dünýägaraýşy artmak, düşünjesi, pähimi giňelmek.

    • Çary öňküsinden ýitelipdir.