ýirilmek işlik

Gyrasy dilnip ýyrtylmak, dilik emele gelmek.

  • Galoşymyň erni ýirlipdir.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar i çekimlisi düşürilip ýazylýar.

Meselem ýirilmek - ýirler, ýirlipdir.