ýirik

Dilnen ýa-da gyrasy ýyrtylan ýer.

  • Gyrasy ýirik konserw bankalary, gazet bölekleri çaşyşyp ýatyrdy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Garahanyň dodagynyň ýirigini doktorlar bejeripdirler.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ýirik - ýirigi.