ýigrenji

Ýigrenç döredýän, örän erbet, nejis, pis.

 • Alýoşa türme sapançasyny dakynyp, koridora baranda, birdenkä ýigrenji bir adam gözüne göründi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 • Onuň alaja gözlerinde ýigrenji bir hile şöhlesiniň baryny-da duýdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
 • ýigrenjem
 • ýigrenjidigini
 • ýigrenjiligi
 • ýigrenjilik
 • ýigrenjim
 • ýigrenjimde
 • ýigrenjimden
 • ýigrenjimizi
 • ýigrenjimiziň
 • ýigrenjini
 • ýigrenjiniň
 • ýigrenjisi
 • ýigrenjiň
 • ýigrenjiňem
 • ýigrenjä