ýewreýler

Ýewropa, Aziýa we Amerika ýurtlarynda ýaşaýan, birnäçe dagynyk toparlardan ybarat, semit diller maşgalasyna degişli bolan halk, musaýylar.


Duş gelýän formalary
  • ýewreýlerden
  • ýewreýlerdigini
  • ýewreýlere
  • ýewreýleri
  • ýewreýleriň