ýewreýler

Ýewropa, Aziýa we Amerika ýurtlarynda ýaşaýan, birnäçe dagynyk toparlardan ybarat, semit diller maşgalasyna degişli bolan halk, musaýylar.